Ceník pro samoplátce – rehabilitace

 • techniky měkkých tkání, mobilizace páteře, kloubů (30 min.): 400,– Kč
 • léčebný tělocvik (30 min.): 300,– Kč
 • SM-Systém – 1 lekce (30 min. cvičení): 300,–Kč
 • elektroléčba (do 15 min.): 100,– Kč
 • kineziologický rozbor (45 min.): 400,– Kč
 • terapie laserem (do 10 min.): 100,– Kč
 • kineziotejping: 150,– Kč za aplikaci + 1,– Kč za 1 cm tejpu
 • přetejpování: 20,– Kč + 1,– Kč za 1 cm tejpu

Seznam smluvních pojišťoven naleznete v záložce Pro pacienty.

Ceník pro samoplátce – ortopedie

I) Léčebné výkony – platí pro konzultační služby a dále pro klienty VZP (111) a pacienty bez zdravotního pojištění

 • cílené vyšetření 1 oblast: 500,– Kč
 • komplexní vyšetření (dvě a více vyšetřovaných lokalit postižení): 750,– Kč
 • kontrolní vyšetření: 200,– Kč
 • obstřik kloubu: 200,– Kč + náklady na léčivo
 • obstřik měkké tkáně: 150,– Kč

Seznam smluvních pojišťoven naleznete v záložce Pro pacienty.

II) Administrativní úkony – platí pro všechny pojištěnce ZP a pacienty bez ZP

 • vyplnění formuláře (pojistky, zdravotní průkazy, apod.): 300,– Kč
 • zhotovení lékařské zprávy pro osobní potřeby pacienta: 300,– Kč

III) Nadstandardní služby – platí pro všechny pojištěnce ZP a pacienty bez ZP ošetřované mimo běžnou dobu konzultační ambulance

 • individuální konzultace
 • a poradna dle osobní potřeby klienta; 1 sezení: 1.000,– Kč

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE NEMÁ UZAVŘEN SMLUVNÍ VZTAH SE VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU (KÓD POJIŠŤOVNY 111).