Formy úhrady

Poukaz na ošetření vystavený ošet­řujícím lékařem či ambulantním specialistou (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, revmatolog, atd.); péče je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. Rozsah léčby a její specifikaci určuje předepisující lé­kař.

Platbou v hotovosti dle platného ceníku – ošetření klientů jiných než smluvních pojišťoven, nadstandardní péče přesahující rámec nasmlouvaných výkonů.

Smluvní pojišťovny REHABILITACE

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (pouze rehabilitace)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Smluvní pojišťovny ORTOPEDIE

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda